ข่าวภาคอุตสาหกรรม

เร่งพัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำรับมือภาวะโลกร้อน

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เร่งพัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ รับมือภาวะโลกร้อนที่เริ่มวิกฤต เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 2562 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ…

Read More
ข่าวภาคป่าไม้และพื้นที่สีเขียว

ต้นไม้มีค่า 58 ชนิด ใช้เป็นหลักประกันธุรกิจ กู้เงินได้

ตัวช่วยผู้ประกอบการ ! เปิดชื่อต้นไม้มีค่า 58 ชนิด นำมาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันขอสินเชื่อได้ วันที่ 5 มิถุนายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวเป็นแรงผลักดันให้ผู้ประกอบการหลาย…

Read More

สถิติการดำเนินกิจกรรมภาคอุตสาหกรรม

จำนวนและสถิติที่เกี่่ยวข้องกับโครงการ

80
หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการประเมิน
9
ผลการคัดเลือกองค์กรต้นแบบ
4
หน่วยงานที่มีความพร้อมดีเยี่ยม
5
หน่วยงานที่เข้ามาทดสอบประเมินออนไลน์

ผลการประเมินหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการในภาพรวม

คำอธิบายเพิ่มเติม

ส่วนที่ 1: ข้อมูลด้านการบริหารจัดการการลดภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ส่วนที่ 2: ข้อมูลด้านความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ส่วนที่ 3: ข้อมูลด้านผลการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ส่วนที่ 4: ข้อมูลด้านการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายนอกองค์กร การมีส่วนร่วม และการสื่อสารที่เกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ส่วนที่ 5: ข้อมูลด้านการเข้าร่วมกิจกรรม การได้รับรางวัลหรือรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

หน่วยงานสนับสนุน

หน่วยงานสนับสนุนที่ช่วยผลักดันให้เกิดความร่วมมือในกิจกรรมภายใต้โครงการนี้