โครงการสร้างฝายชะลอน้ำ ณ ป่าชุมชนบ้านเนินกระปอกบน Admin

ป่าชุมชนบ้านเนินกระปรอกบน ร่วมกับ เทศบาลตำบลบ้านฉาง และเครือข่ายป่าชุมชนอำเภอบ้านฉาง และหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ 15 ฝาย ณ ป่าชุมชนบ้านเนินกระปรอกบน ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง โดย นายกสุชิน พูลหิรัญ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฉาง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสร้างฝายชะลอน้ำในครั้งนี้

ที่มา: Green Rayong Model Line