อุตสาหกรรมขนาดเล็ก

 • บริษัท เค-99 พลาสเทค จำกัด
 • บริษัท เค. ดับบลิว. เม็ททัล เวิร์ค จำกัด
 • บริษัท แคททาเลอร์(ประเทศไทย)จำกัด
 • บริษัท โคอิเดะ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท เจมแพค เอเซีย จำกัด
 • บริษัท ชิน-เอทซุ ซิลิโคนส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท ซือหาว อินดัสทรี (ไทยแลนด์) จำกัด
 • บริษัท เซออน เคมิคัลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
 • บริษัท ไดกิ้น คอมเพรสเซอร์ อินดัสทรีส์ จำกัด
 • บริษัท ทีพีซี เพสต์ เรซิน จำกัด
 • บริษัท ทีโอซี ไกลคอล จำกัด (มหาชน) / TOCGC-EA
 • บริษัท ไทย เพ็ท เรซิน จำกัด
 • บริษัท ไทย เอ็มเอฟซี จำกัด
 • บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด/ น.44-1/2551-นอล. 
 • บริษัท ไทยซัมมิท ระยอง โอโตพาร์ท อินดัสตรี จำกัด
 • บริษัท ไทยซัมมิทมิทซูบะอีเล็คทริคแมนูแฟ็คเจอริ่ง จำกัด
 • บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด/ น.42(1)-1/2558-ญอล. 
 • บริษัท ไทยสไตรีนิคส์ จำกัด (มหาชน) / TSCL
 • บริษัท ไทยโอกาว่า จำกัด
 • บริษัท นิฮอน พลาสท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
 • บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด
 • บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) / PTTGC7
 • บริษัท พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จำกัด
 • บริษัท ฟรียาบาดี (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท มิกาซ่า อินดัสตรี้ส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
 • บริษัท มิโนรุ (ไทยแลนด์) จำกัด
 • บริษัท เม็กเท็ค พรีซิชั่น คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท รอนเด็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท ระยอง เทอร์มินัล จำกัด/ น.42(2)-1/2552-ญทร.
 • บริษัท ระยอง เทอร์มินัล จำกัด/ น.42(2)-4/2552-ญทร.
 • บริษัท วาย-โอกูระ ออโตโมทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
 • บริษัท สยาม ชูโย จำกัด
 • บริษัท สยามสเตบิไลเซอร์ แอนด์ เคมิคอลส์ จำกัด
 • บริษัท สีไทยกันไซเพ้นท์ จำกัด
 • บริษัท เอเอช คอมเมอร์เชียล วีฮีเคิล เบรค จำกัด (บริษัท นิชินโบะคอมเมอร์เชียลวีฮีเคิลเบรค จำกัด)
 • บริษัท แอ็คควาเทค แม็คซ์คอน เอเชีย จำกัด
 • บริษัท แอร์ ลิควิด (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท โฮริกลาส (ไทยแลนด์) จำกัด
 • บริษัท6 1996 จำกัด