อุตสาหกรรมขนาดใหญ่


 • บริษัท กัลฟ์ เจพี ยูที จำกัด (Gulf JP UT) โรงไฟฟ้าอุทัย
 • บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จำกัด / โรงไฟฟ้าหนองละลอก
 • บริษัท แกรนด์ สยาม คอมโพสิต จำกัด
 • บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) / CUP-1 (Cogeneration power plant)
 • บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) / CUP-2 (Cogeneration power plant)
 • บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) / Sriracha Power Plant
 • บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) CUP-3 (Steam generation plant)
 • บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) / GGC
 • บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) / โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม และหน่วยเสริมการผลิต
 • บริษัท เจเทคโตะ ออโตโมทีฟ (ไทยแลนด์) จํากัด
 • บริษัท เจเอฟอี สตีล กัลวาไนซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท ทีโอซี ไกลคอล จำกัด (มหาชน) / TOCGC-EG
 • บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด/ น.42(1)-2/2542-ญนพ.  
 • บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด/ น.42(1)-1/2536-ญนพ. 
 • บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด/ น.42(1)-4/2550-นอล.
 • บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จํากัด
 • บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) / PTTGC11
 • บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) / PTTGC12
 • บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) / PTTGC2
 • บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) / PTTGC3
 • บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) / PTTGC4
 • บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) / PTTGC5
 • บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) / PTTGC6
 • บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด / PPCL
 • บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด
 • บริษัท มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด
 • บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด
 • บริษัท มาสด้า พาวเวอร์เทรน แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท ระยองโอเลฟินส์ จำกัด
 • บริษัท สยาม มิตซุย พีทีเอ จำกัด
 • บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด
 • บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) จํากัด
 • บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) จํากัด
 • บริษัท อินโดรามา ปิโตรเคม จำกัด
 • บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด / โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน
 • บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด / โรงงานผลิตสารโพรพิลีน
 • บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท แอลแอลไอที (ประเทศไทย) จำกัด