ข้อมูลพื้นที่สีเขียวปริมาณการกักเก็บคาร์บอน

พื้นที่ ไร่
กักเก็บเฉลี่ย tCO2e/ไร่
กักเก็บทั้งหมด tCO2e

ข้อมูลพื้นฐาน

ผู้ประสานงาน: คุณ
หมายเลขโทรศัพท์: กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อดูข้อมูลนี้
อีเมล์: กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อดูข้อมูลนี้
สถานที่ติดต่อ:
ประเภทพื้นที่สีเขียว:
ประเภทเอกสารสิทธิ์ของพื้นที่:
ขนาดพื้นที่ (ไร่):
ประวัติของพื้นที่:

เฟซบุคเพจ:

กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว

1.

กิจกรรมที่ต้องการทำเพิ่ม

1.

ข้อความประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม

กิจกรรมล่าสุด

แสดงกิจกรรมล่าสุดในพื้นที่นี้

ปลูกป่าชุมชนห้วยมะหาด

โดย พรศักดิ์/เมื่อ 2018-08-28 14:16:18

ปลูกป่าชุมชนห้วยมะหาด …

อ่านต่อ