ข้อมูลพื้นที่สีเขียวปริมาณการกักเก็บคาร์บอน

พื้นที่ 0 ไร่
กักเก็บเฉลี่ย tCO2e/ไร่
กักเก็บทั้งหมด 72.48 tCO2e

ข้อมูลพื้นฐาน

ผู้ประสานงาน: คุณสถาพร แก่นจันทร์
หมายเลขโทรศัพท์: กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อดูข้อมูลนี้
อีเมล์: กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อดูข้อมูลนี้
สถานที่ติดต่อ: สถาพร แก่นจันทร์ 48/6 ม.6 ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง
ประเภทพื้นที่สีเขียว: ป่าชุมชน
ประเภทเอกสารสิทธิ์ของพื้นที่: 21160
ขนาดพื้นที่ (ไร่): 0
ประวัติของพื้นที่:

เฟซบุคเพจ:

กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว

1.

กิจกรรมที่ต้องการทำเพิ่ม

1.

ข้อความประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม

กิจกรรมล่าสุด

แสดงกิจกรรมล่าสุดในพื้นที่นี้