ข้อมูลพื้นที่สีเขียวปริมาณการกักเก็บคาร์บอน

พื้นที่ ไร่
กักเก็บเฉลี่ย tCO2e/ไร่
กักเก็บทั้งหมด tCO2e

ข้อมูลพื้นฐาน

ผู้ประสานงาน: คุณสุชาติ น้ำเงิน
หมายเลขโทรศัพท์: กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อดูข้อมูลนี้
อีเมล์: กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อดูข้อมูลนี้
สถานที่ติดต่อ:
ประเภทพื้นที่สีเขียว:
ประเภทเอกสารสิทธิ์ของพื้นที่:
ขนาดพื้นที่ (ไร่):
ประวัติของพื้นที่:

เฟซบุคเพจ:

กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว

1.

กิจกรรมที่ต้องการทำเพิ่ม

1.

ข้อความประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม

กิจกรรมล่าสุด

แสดงกิจกรรมล่าสุดในพื้นที่นี้