ข้อมูลพื้นที่สีเขียวปริมาณการกักเก็บคาร์บอน

พื้นที่ 25 ไร่
กักเก็บเฉลี่ย 45.394 tCO2e/ไร่
กักเก็บทั้งหมด 1134.85 tCO2e

ข้อมูลพื้นฐาน

ผู้ประสานงาน: คุณสำฤทธิ์ เสน่ห์
หมายเลขโทรศัพท์: กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อดูข้อมูลนี้
อีเมล์: กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อดูข้อมูลนี้
สถานที่ติดต่อ: ม.6 ต.กะเฉด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21100
ประเภทพื้นที่สีเขียว: ป่าชุมชน
ประเภทเอกสารสิทธิ์ของพื้นที่: ป่าสงวนแห่งชาติ
ขนาดพื้นที่ (ไร่): 25
ประวัติของพื้นที่:

เฟซบุคเพจ:

กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว

1.

กิจกรรมที่ต้องการทำเพิ่ม

1.

ข้อความประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม

กิจกรรมล่าสุด

แสดงกิจกรรมล่าสุดในพื้นที่นี้