ข้อมูลพื้นที่สีเขียวปริมาณการกักเก็บคาร์บอน

พื้นที่ 18 ไร่
กักเก็บเฉลี่ย tCO2e/ไร่
กักเก็บทั้งหมด 2828.025 tCO2e

ข้อมูลพื้นฐาน

ผู้ประสานงาน: คุณบุญพรม เพิ่มสกุล
หมายเลขโทรศัพท์: กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อดูข้อมูลนี้
อีเมล์: กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อดูข้อมูลนี้
สถานที่ติดต่อ: 50/5 ม.2 ต.กะเฉด อ.เมือง จ.ระยอง 21100
ประเภทพื้นที่สีเขียว: ป่าชุมชน
ประเภทเอกสารสิทธิ์ของพื้นที่:
ขนาดพื้นที่ (ไร่): 18
ประวัติของพื้นที่:

เฟซบุคเพจ:

กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว

1. การสร้างเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
2. การสร้างแนวเขตป่าที่ชัดเจน เช่น ทำถนน ขุดคลอง การปลูกต้นไม้เป็นแนว เป็นต้น

กิจกรรมที่ต้องการทำเพิ่ม

1.

ข้อความประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม

กิจกรรมล่าสุด

แสดงกิจกรรมล่าสุดในพื้นที่นี้