ข้อมูลพื้นที่สีเขียวปริมาณการกักเก็บคาร์บอน

พื้นที่ 73 ไร่
กักเก็บเฉลี่ย 14.303 tCO2e/ไร่
กักเก็บทั้งหมด 1044.09 tCO2e

ข้อมูลพื้นฐาน

ผู้ประสานงาน: คุณลัดดา รัตนวิจิตร
หมายเลขโทรศัพท์: กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อดูข้อมูลนี้
อีเมล์: กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อดูข้อมูลนี้
สถานที่ติดต่อ: 49/4 ม.8 ต.ชากโดน อ.แกลง จ.ระยอง 21110
ประเภทพื้นที่สีเขียว: ป่าชุมชน
ประเภทเอกสารสิทธิ์ของพื้นที่: ป่าสงวนแห่งชาติ
ขนาดพื้นที่ (ไร่): 73
ประวัติของพื้นที่:

เฟซบุคเพจ:

กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว

1.

กิจกรรมที่ต้องการทำเพิ่ม

1.

ข้อความประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม

กิจกรรมล่าสุด

แสดงกิจกรรมล่าสุดในพื้นที่นี้

บินสร้างภาพถ่ายทางอากาศป่าชุมชนบ้านแขมงคงมั่น

โดย ลัดดา/เมื่อ 2018-08-29 17:03:11

ป่าชุมชนบ้านแขมงคงมั่น ร่วมกับ โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี(BLCP Station) บินสำรวจภาพถ่ายทางอากาศบริเวณป่าชุมชน…

อ่านต่อ