ข้อมูลพื้นที่สีเขียวปริมาณการกักเก็บคาร์บอน

พื้นที่ 15 ไร่
กักเก็บเฉลี่ย 12 tCO2e/ไร่
กักเก็บทั้งหมด 456 tCO2e

ข้อมูลพื้นฐาน

ผู้ประสานงาน: คุณชาคริต ณ ตะกั่วทุ่ง
หมายเลขโทรศัพท์: กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อดูข้อมูลนี้
อีเมล์: กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อดูข้อมูลนี้
สถานที่ติดต่อ: ทดสอบ
ประเภทพื้นที่สีเขียว: ป่าชุมชน
ประเภทเอกสารสิทธิ์ของพื้นที่: ป่าสงวน
ขนาดพื้นที่ (ไร่): 15
ประวัติของพื้นที่:

เฟซบุคเพจ: https://www.facebook.com/payuckprai/

กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว

1. การสร้างแหล่งกักเก็บน้ำ
2. การปลูกต้นไม้เป็นแปลง
3. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เช่น น้ำตก ถ้ำ หน้าผา เป็นต้น

กิจกรรมที่ต้องการทำเพิ่ม

1. การสร้างเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
2. การสร้างแนวเขตป่าที่ชัดเจน เช่น ทำถนน ขุดคลอง การปลูกต้นไม้เป็นแนว เป็นต้น
3. การทำแนวกันไฟ

ข้อความประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม

กิจกรรมล่าสุด

แสดงกิจกรรมล่าสุดในพื้นที่นี้

กิจกรรมบินสร้างภาพถ่ายทางอากาศ

โดย ชาคริต/เมื่อ 2018-08-29 17:02:42

เวลาประมาณ 20.00 น. ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ (ผบ.นสร.) ร่วมกับกำลังพลจาก นสร.เดินทางเข้าถึงโถง 3 ของถ้ำหลวง ปฏิบัติการร่วมกับกำลังพลจากมณฑลทหารบกที่ 37, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แม่สาย,บาดาลแม่สาย, เร่งเดินสายไฟและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ภายในโพรงถ้ำน้ำยังคงขึ้นอย่างต่อเนื่องเฉลี่ย ชม.ละ 10 ซม. จากนั้น เวลา 01.00 น.…

อ่านต่อ
การประชุมร่วมกับอบก.

โดย ชาคริต/เมื่อ 2018-08-29 17:02:41

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ร่วมกับคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดทำ“โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกสำหรับพื้นที่สีเขียวในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง”…

อ่านต่อ
กิจกรรมบินสร้างภาพถ่ายทางอากาศ

โดย ชาคริต/เมื่อ 2018-08-29 17:02:41

บริษัท xx ร่วมกับม.เกษตรศาสตร์ นำ UAV บินสำรวจจัดทำภาพถ่ายทางอากาศบริเวณป่าชุมชนบ้าน xxxx "น้ำเสียจากโรงงานผลิตน้ำมันปาล์ม กากปาล์มคือวัตถุดิบ แต่ที่มีอยู่แทบจะ ไม่พอต่อการผลิต ต้องนำเอามูลวัว และหญ้าเนเปียร์เข้ามาผสมในบ่อแก๊ส ซึ่งนอกจากจะนำไปสู่การผลิตเป็น CBG. ซึ่งมีความสะอาด และคุณภาพสูงเทียบเท่ากับแก๊สจากแหล่งปิโตรเลียมแล้วนั้น…

อ่านต่อ
กิจกรรมปลูกต้นไม้

โดย ชาคริต/เมื่อ 2018-08-29 17:02:41

อธิบายถึงการพัฒนาคุณภาพของแก๊สมีเทนที่ได้จากของเสียนี้ว่า ต้องพัฒนาคุณภาพของแก๊ส และเข้า สู่กระบวนการอัด จนมีคุณภาพที่สามารถเป็นเชื้อเพลิงรถยนต์ และรถบรรทุกได้นั้น มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยความ ร่วมมือกันระหว่างบริษัท เกษตรลุ่มน้ำ กับบริษัท โอซากาแก๊ส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนผู้พัฒนาเทคโนโลยีระบบแก๊สชีวภาพ จากประเทศญี่ปุ่น…

อ่านต่อ
กิจกรรมปลูกต้นไม้ร่วมกับชุมชน xxx

โดย ชาคริต/เมื่อ 2018-08-29 17:02:41

อธิบายถึงการพัฒนาคุณภาพของแก๊สมีเทนที่ได้จากของเสียนี้ว่า ต้องพัฒนาคุณภาพของแก๊ส และเข้า สู่กระบวนการอัด จนมีคุณภาพที่สามารถเป็นเชื้อเพลิงรถยนต์ และรถบรรทุกได้นั้น มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยความ ร่วมมือกันระหว่างบริษัท เกษตรลุ่มน้ำ กับบริษัท โอซากาแก๊ส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนผู้พัฒนาเทคโนโลยีระบบแก๊สชีวภาพ จากประเทศญี่ปุ่น…

อ่านต่อ
การสัมมนาเครือข่ายโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกสำหรับพื้นที่สีเขียวในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง

โดย ชาคริต/เมื่อ 2018-08-29 16:22:58

เมื่อวันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 เครือข่ายโครงการพัฒนาแพลตฟอร์ม ซึ่งประกอบไปด้วยสมาชิกผู้ดูแลพื้นที่สีเขียว เช่น ป่าชุมชน ในจังหวัดระยอง ผู้แทนจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก กรมป่าไม้ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มาร่วมกันเสวนาในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมลดโลกร้อนในจังหวัดระยอง การจัดการพื้นที่ป่าชุมชน และการใช้งานแพลตฟอร์ม…

อ่านต่อ