กิจกรรมล่าสุด


พื้นที่สีเขียวทั้งหมด


พื้นที่สีเขียวที่มีศักยภาพ


การจับคู่ล่าสุด


ป่าชุมชนบ้านภูดรห้วยมะหาด

Solvay

สถิติการดำเนินกิจกรรม

จำนวนและสถิติที่เกี่่ยวข้องกับโครงการ

27
ผู้ดูแลพื้นที่สีเขียว
9
ผู้ประกอบการ
4
หน่วยงานสนับสนุน
1
การจับคู่ดำเนินกิจกรรม

กิจกรรมล่าสุด

แสดงกิจกรรมในพื้นที่สีเขียวล่าสุด ทั้งที่ดำเนินการโดยผู้ประกอบการ ผู้ดูแลพื้นที่สีเขียว หรือการดำเนินการร่วมกัน

การสัมมนาเครือข่ายโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกสำหรับพื้นที่สีเขียวในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง

โดย ชาคริต/เมื่อ 2018-08-29 16:22:58

เมื่อวันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 เครือข่ายโครงการพัฒนาแพลตฟอร์ม ซึ่งประกอบไปด้วยสมาชิกผู้ดูแลพื้นที่สีเขียว เช่น ป่าชุมชน ในจังหวัดระยอง ผู้แทนจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก กรมป่าไม้…

อ่านต่อ
บินสร้างภาพถ่ายทางอากาศป่าชุมชนบ้านแขมงคงมั่น

โดย ลัดดา/เมื่อ 2018-08-29 17:03:11

ป่าชุมชนบ้านแขมงคงมั่น ร่วมกับ โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี(BLCP Station) บินสำรวจภาพถ่ายทางอากาศบริเวณป่าชุมชน…

อ่านต่อ
ปลูกป่าชุมชนห้วยมะหาด

โดย พรศักดิ์/เมื่อ 2018-08-28 14:16:18

ปลูกป่าชุมชนห้วยมะหาด …

อ่านต่อ
กิจกรรมบินสร้างภาพถ่ายทางอากาศ

โดย ชาคริต/เมื่อ 2018-08-29 17:02:42

เวลาประมาณ 20.00 น. ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ (ผบ.นสร.) ร่วมกับกำลังพลจาก นสร.เดินทางเข้าถึงโถง 3 ของถ้ำหลวง ปฏิบัติการร่วมกับกำลังพลจากมณฑลทหารบกที่ 37, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค…

อ่านต่อ
กิจกรรมปลูกต้นไม้ร่วมกับชุมชน xxx

โดย ชาคริต/เมื่อ 2018-08-29 17:02:41

อธิบายถึงการพัฒนาคุณภาพของแก๊สมีเทนที่ได้จากของเสียนี้ว่า ต้องพัฒนาคุณภาพของแก๊ส และเข้า สู่กระบวนการอัด จนมีคุณภาพที่สามารถเป็นเชื้อเพลิงรถยนต์ และรถบรรทุกได้นั้น มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยความ…

อ่านต่อ
กิจกรรมปลูกต้นไม้

โดย ชาคริต/เมื่อ 2018-08-29 17:02:41

อธิบายถึงการพัฒนาคุณภาพของแก๊สมีเทนที่ได้จากของเสียนี้ว่า ต้องพัฒนาคุณภาพของแก๊ส และเข้า สู่กระบวนการอัด จนมีคุณภาพที่สามารถเป็นเชื้อเพลิงรถยนต์ และรถบรรทุกได้นั้น มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยความ…

อ่านต่อ

หน่วยงานสนับสนุน

หน่วยงานสนับสนุนที่ช่วยผลักดันให้เกิดความร่วมมือในกิจกรรมภายใต้โครงการนี้