ข้อมูลผู้ประกอบการ

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อหน่วยงาน: BLCP POWER
ประเภทผู้ให้: ผู้ประกอบการ
ผู้ประสานงาน: คุณจิราวรรณ จำปานิล
หมายเลขโทรศัพท์: กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อดูข้อมูลนี้
อีเมล์: กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อดูข้อมูลนี้
สถานที่ติดต่อ: เลขที่ 9 ถนน I-8 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ. เมือง จ. ระยอง 21150
เกี่ยวกับบริษัท: โรงไฟฟ้าถ่านหินขนาด 1,400 MW

กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว

1. การสร้างแนวเขตป่าที่ชัดเจน เช่น ทำถนน ขุดคลอง การปลูกต้นไม้เป็นแนว เป็นต้น
2. การจัดทำป้ายแสดงรายชื่อพรรณไม้
3. การปลูกต้นไม้เป็นแปลง
4. การฝึกอบรมการสำรวจและประเมินผลผลิตป่า
5. การกำจัดวัชพืช
6. การฝึกอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากป่า
7. กิจกรรมอื่นๆ (โปรดระบุ)

กิจกรรมที่ต้องการทำเพิ่ม

1. การจัดทำป้ายแสดงรายชื่อพรรณไม้
2. การฝึกอบรมการสำรวจและประเมินผลผลิตป่า
3. การกำจัดวัชพืช

ข้อความประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม

ดำเนินการปลูกป่าปีที่ 1 เมื่อวันที่ 9  มิุนายน 2561 จำนวน 3,300 ต้น 

(ระยะเวลาโครงการ 3 ปี ตั้งแต่ ปี 2561-2563)