กิจกรรมบินสร้างภาพถ่ายทางอากาศ ชาคริต

บริษัท xx ร่วมกับม.เกษตรศาสตร์ นำ UAV บินสำรวจจัดทำภาพถ่ายทางอากาศบริเวณป่าชุมชนบ้าน xxxx "น้ำเสียจากโรงงานผลิตน้ำมันปาล์ม กากปาล์มคือวัตถุดิบ แต่ที่มีอยู่แทบจะ ไม่พอต่อการผลิต ต้องนำเอามูลวัว และหญ้าเนเปียร์เข้ามาผสมในบ่อแก๊ส ซึ่งนอกจากจะนำไปสู่การผลิตเป็น CBG. ซึ่งมีความสะอาด และคุณภาพสูงเทียบเท่ากับแก๊สจากแหล่งปิโตรเลียมแล้วนั้น แก๊สมีเทนชีวภาพที่ได้จากบ่อ ยังนำไปสู่การผลิตไฟฟ้าขนาด 1 เมกะวัตต์ ป้อนเข้า สู่ระบบการจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตั้งแต่ปี 2557 อีกด้วย นั่นคือความสำเร็จแรก ก่อนที่จะพัฒนามาสู่การผลิต CBG. ที่มีปริมาณการผลิตที่เพียงพอตั้งสถานีจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ได้เป็นแห่งแรกของประเทศไทย ด้วยการพัฒนาของเอกชน" วิศวกรหนุ่มรายนี้ กล่าว
          ดร.กณพ ยังอธิบายถึงการพัฒนาคุณภาพของแก๊สมีเทนที่ได้จากของเสียนี้ว่า ต้องพัฒนาคุณภาพของแก๊ส และเข้า สู่กระบวนการอัด จนมีคุณภาพที่สามารถเป็นเชื้อเพลิงรถยนต์ และรถบรรทุกได้นั้น มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยความ ร่วมมือกันระหว่างบริษัท เกษตรลุ่มน้ำ กับบริษัท โอซากาแก๊ส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนผู้พัฒนาเทคโนโลยีระบบแก๊สชีวภาพ จากประเทศญี่ปุ่น จนคุณภาพของแก๊ส ไบโอมีเทนที่ได้นั้นมีคุณภาพสูง ได้รับการรับรองจากกระทรวงพลังงาน จนขณะนี้สถานีจำหน่ายเกิดขึ้น และมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ในราคาเพียงกิโลกรัมละ 14 บาทเศษเท่านั้น ถูกกว่าแอลพีจี และเอ็นจีวี คุณภาพที่ได้กลับดีกว่าด้วยซ้ำ ซึ่งเป็นการยืนยันจากผู้ที่ใช้แล้ว